Radio Kraków

Zakładanie aplikacji na google


Dzięki założeniu aplikacji na google, możemy gościom naszego portalu pozwolić zalogować się przy pomocy konta na google, metoda ta nie jest tak powszechna jak facebook mimo to jest ona darmowa i szybka a zawsze kilka osób więcej pozna co oferuje portal.
1. Aby to zrobić wchodzimy na:
https://console.developers.google.com

2. Kilkamy "Create Project"


3. Podajemy nazwę projektu i klikamy Create


4. Czekamy aż aplikacja się utworzy


5. Klikamy na APIs & auth


6. Następnie na Creditionals


7. Teraz klikamy na Create new Client ID


8. Wybieramy "Web application"(zazwyczaj zaznaczone) i klikamy na Configure constent screen


9. Wybieramy email, podajemy nazwę na ekranie i klikamy Save


10. Wybieramy typ aplikacji(Web application), i podajemy adresy. Warto zwrócić uwagę by było http a nie https, i by adres był bez www następnie klikamy na "Create Client ID"


11. Czekamy na pojawienie się danych


12. Kopiujemy Client ID i Client Secret


13. Teraz wchodzimy do Panelu Administracyjnego Portalu i przechodzimy do Ustawien


14. Wybieramy Ustawienia Logowania


15. Wpisujemy uzyskane dane


Kontakt

Telefon kontaktowy

+48 575 308 511

Adres mail

biuro@strefaportali.pl

Wyślij wiadomość
Test