Radio Kraków

Wzorce SEO w skrypcie php portalu noclegowego


Nie ulega wątpliwości, że SEO przy obecnych portalach jest czymś niezwykle ważnym. Poniżej przedstawię kilka możliwości dostosowania Meta tagów w portalu noclegowym.

 

Podstawy dostosowania meta tagów mieliśmy już w poradniku dotyczącym wzorców SEO:

http://strefaportali.pl/wzorce-seo,a118

 

W tym poradniku zajmiemy się wzorcami charakterystycznymi dla portalu noclegowego:

  1. Lista noclegów - travel_main
  2. Lista noclegów w regionie turystycznym - travel_region
  3. Lista noclegów w kategorii obiektu - travel _category
  4. Lista noclegów w kategorii obiektu i regionie turystycznym - travel_region_category
  5. Pojedynczy obiekt noclegowy – travel
  6. Lista atrakcji – place_list
  7. List atrakcji z wybranym regionem – place_region
  8. Pojedyncza atrakcja – place

 

1. Lista noclegów - travel_main

Podstawowa lista noclegów jest wtedy gdy nie mamy wybranej ani kategorii obiektu ani regionu turystycznego. W praktyce jest to wtedy gdy gość portalu kliknie na zakładkę noclegi. W związku z czym nie ma tam dodatkowych wzorców SEO bazujemy na tym co jest standardowo z tym, że możemy tu podać praktycznie statyczny tekst.

 

2. Lista noclegów w regionie turystycznym - travel_region

Ten wzorzec jest wykorzystywany wtedy gdy mamy wybrany region turystyczny. Dal przykładu wchodzimy na Noclegi i klikamy z lewej strony Góry. W tym miejscu mamy do dyspozycji kilka elementów zależnych od wybranego regionu są to:

%region_name% - nazwa regionu np. Tatry

%region_name_2% - nazwa regionu w miejscowniku np. w tatrach

%region_title% - tytuł regionu

%region_titlename% - tytuł jeśli jest ustawiony jeśli nie nazwę

%region_description% - opis regionu

%region_keywords% - słowa kluczowe

%region_parent_name% - nazwa regionu nadrzędnego(jeśli jest)

%region_parent_name_2% - nazwa w miejscowniku regionu nadrzędnego(jeśli jest)

 

Tytuł, Opis, Słowa kluczowe ustawiamy w Ustawienia / Noclegi / Regiony następnie najeżdżamy na wybrany region i używamy symbolu „trybika” po czym możemy ustawić wspomniane wartości.

 

3. Lista noclegów w kategorii obiektu - travel_category

W skrypcie portalu noclegowego wzorzec jest wykorzystywany w momencie gdy mamy wybraną kategorię(np. Hotele). Aby zobaczyć efekt jego działania wchodzimy w Noclegi następnie klikamy na Hotele. W tym miejscu mamy do dyspozycji analogiczne wzorce jak w przypadku regionu:

%category_name% - nazwa kategorii np. Hotele

%category_title% - tytuł kategorii

%category_titlename% - tytuł jeśli jest ustawiony jeśli nie nazwę

%category_description% - opis regionu

%category_keywords% - słowa kluczowe

%category_parent_name% - nazwa kategorii nadrzędnej(jeśli jest)

 

Tytuł, Opis, Słowa kluczowe ustawiamy w Ustawienia / Noclegi / Kategorie następnie najeżdżamy na wybrany region i używamy symbolu „trybika” po czym możemy ustawić wspomniane wartości.

 

4. Lista noclegów w kategorii obiektu i regionie turystycznym - travel_region_category

W oferowanym skrypcie php wzorzec ten jest wykorzystywany w momencie gdy jest wybrany zarówno region turystyczny jak i kategoria aby zobaczyć jego działanie wchodzimy na Noclegi wybieramy Góry i wybieramy Hotele. W tym miejscu możemy korzystać z list tekstów dynamicznych z regionu jak i z kategorii. Czyli wszystkich tekstów wymienionych w punkcie 2 i 3.

 

5. Pojedynczy obiekt noclegowy – travel

W skrypcie ogłoszeń noclegowych dostosowanie wzorców SEO dla obiektu noclegowego ma największe znaczenie w momencie gdy chcemy aby portal pokazał się wysoko w google na nazwę obiektu noclegowego(np. „Hotel Bania”).

%name% - nazwa obiektu np. Hotel Bania

%category_name% - nazwa kategorii np. Hotele

http://strefaportali.pl/ - adres www

%region% - nazwa regionu np. Góry

%region_name% - nazwa w miejscowniku W górach

%short% - opis obiektu noclegowego skrócony do 250 znaków

%text% - pełny opis obiektu noclegowego

%address% - adres obiektu np. Sokołowska 161A

%city% - miejscowość w której znajduje się obiekt np. Siedlce

 

6. Lista atrakcji – place_list

Jest to analogicznie jak w punkcie pierwszym. Wzorzec jest wykorzystywany w momencie gdy klikniemy na atrakcje. Wzorzec nie ma własnych tekstów dynamicznych.

 

7. List atrakcji z wybranym regionem – place_region

Wzorzec działa analogicznie do travel_region z punktu 2 tylko dotyczy atrakcji aby zobaczyć efekt jego działania możemy wejść na Atrakcje a następnie na np. Góry. Lista tekstów dynamicznych jest taka sama jak w punkcie 2.

 

8. Pojedyncza atrakcja - place

Wzorzec przypomina pojedynczy obiekt noclegowy, jest wykorzystywany w momencie gdy wejdziemy w pojedynczą atrakcję turystyczną.

    %name% - nazwa atrakcji np. Gwiazda północy

    %region% - nazwa regionu np. Morze

    %region_name% - nazwa w miejscowniku nad morzem

    %short% - skrócony do 250 znaków opis atrakcji

    %text% - pełny opis atrakcji

    %address% - adres atrakcji

    %city% - miejscowość w której znajduje się atrakcja np. Jastrzębia góra

 

Zachęcam do eksperymentowania i testowania wyniku na stronie www, na pewno warto korzystać z rozdzielonych tekstów dynamicznych listy obiektów noclegowych. Jeśli dobrze uzupełnimy i skonfigurujemy wzorce seo dla listy obiektów noclegowych google bardziej przychylnym okiem spojrzy na nasz portal.

 

 

Kontakt

Telefon kontaktowy

+48 575 308 511

Adres mail

biuro@strefaportali.pl

Wyślij wiadomość
Test