Radio Kraków

Jak dodać Szyfrowanie SSL do portalu


Wszystkie oferowane skrypty są przystosowane do szyfrowania SSL. Jednak aby podłączyć szyfrowanie trzeba nieco zmienić jeden plik. 

Aby skrypt działał na połączeniu szyfrowanym trzeba na początku pliku .htaccess znajdującego się w głównym folderze strony dodać:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Od tego momentu zarówno strona dostępna dla użytkownika jak i panel administracyjny będą na połączeniu szyfrowanym.

Jeśli wdrażamy SSL na już istniejącym portalu musimy zwrócić uwagę, żeby adres do naszej strony był poprzedzony https:// na wszystkich serwisach współpracujących takich jak:
  • provider płatności
  • aplikacja do logowania przez facebook
  • aplikacja do logowania przez google+
  • zadania CRON


Kontakt

Telefon kontaktowy

+48 575 308 511

Adres mail

biuro@strefaportali.pl

Wyślij wiadomość
Test