Jak dodać Szyfrowanie SSL do portalu


Wszystkie oferowane skrypty są przystosowane do szyfrowania SSL. Jednak aby podłączyć szyfrowanie trzeba nieco zmienić jeden plik. 

Aby skrypt działał na połączeniu szyfrowanym trzeba na początku pliku .htaccess znajdującego się w głównym folderze strony dodać:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Od tego momentu zarówno strona dostępna dla użytkownika jak i panel administracyjny będą na połączeniu szyfrowanym.

Jeśli wdrażamy SSL na już istniejącym portalu musimy zwrócić uwagę, żeby adres do naszej strony był poprzedzony https:// na wszystkich serwisach współpracujących takich jak:
  • provider płatności
  • aplikacja do logowania przez facebook
  • aplikacja do logowania przez google+
  • zadania CRON


Inne artykuły

Moduł produktów jest obecnie używany tylko w platformie handlowej i na obecnej stronie. Poniżej znajdą się informacje jakie dodatkowe dane możemy umieścić w tagach SEO

W ostatnim czasie nasiliły się ataki spamerskie, nawał niechcianych wiadomości spowodował zaostrzenie polityki antyspamowej w firmach hostingowych przez co coraz więcej pożądanych wiadomości trafia do spamu.

Formularz kontaktowy zdawał się być nieodzownym elementem każdej strony ostatnio jednak pojaiwła się alternatywa

Dołożyliśmy starań by dodawanie reklam w skrypcie portalu ogłoszeniowego było możliwie jak najprostsze. 

Dzięki uproszczeniu dodawania miejsc reklamowych. W portalu regionalnym dodawanie ich jest już możliwie najprostsze. Więcej o nowym mechanizmie dodawania miejsc reklamowych już w krótce.

Przy artykułach warto dostosować to co pojawia się w meta danych w tym poradniku zajmiemy się wzorcami article_cat - lista artykułów i article - pojedynczy artykuł.

W systemie są już gotowe indywidualne meta_keywords, meta_description czy title dla każdej kategorii, ale co w wypadku gdy chcemy żeby pojawił się wybrany przez nas tekst?