Radio Kraków

Aplikacje na facebooka do logowania


Obecnie już standardem tworzenia portali internetowych jest logowanie przez facebook'a aby to było możliwe konieczne jest założenie aplikacji na  tym portalu.
1. Aby to zrobić wchodzimy na:
https://developers.facebook.com/

2. Kilkamy "My Apps"


3. Kilkamy "Add a New App" - by dodać nową aplikację


4. Wybieramy platformę w tym wypadku jest to "Strona internetowa"


5. Na kolejnym ekranie możemy wyszukać aplikację, ale w tym wypadku klikamy po prawej na górze "Skip and Create App ID"


6. Wpisujemy jak aplikacja ma się nazywać i wybieramy kategorię


7. Po tym zostanie przedstawiony captcha do zatwierdzenia utworzenia aplikacji


8. Ukaże nam się okno zarządzania aplikacją, przechodzimy do zakładki Ustawienia "Settings"


9. Uzupełniamy nazwę domeny, i nasz mail kontaktowy a następnie klikamy dodaj platformę.


10. Wybieramy platformę "Website"(Strona internetowa).


11. Uzupełniamy Site Url, Mobile Site Url - wpisujemy adres naszej strony. I klikamy Save Changes aby zapisać zmiany


12. Przechodzimy do "Status & Review".


13. Po prawo mamy przycisk do zmiany z aplikacji prywatnej(testowe) na aplikacje publiczną.


14. Facebook poprosi nas o potwierdzenie klikamy na "Potwierdź"


15. Przechodzimy na "Dashboard"


16. Klikamy aby pokazało App Secret


17. Facebook poprosi nas o potwierdzenie Hasłem


18. Teraz facebook pokaże nam kod, który musimy wkleić do aplikacji


19. Teraz wchodzimy do Panelu Administracyjnego Portalu i przechodzimy do Ustawien


20. Wybieramy Ustawienia Logowania


21. Wpisujemy uzyskane dane


Kontakt

Telefon kontaktowy

+48 575 308 511

Adres mail

biuro@strefaportali.pl

Wyślij wiadomość
Test