Reklamy w Portalu Ogłoszeniowym


Dołożyliśmy starań by dodawanie reklam w skrypcie portalu ogłoszeniowego było możliwie jak najprostsze. 

W momencie instalacji portalu są dostępne poniższe miejsca reklamowe:

adscat - Na górze w liście ogłoszeń
adsshow - Na górze pojedynczego ogłoszenia
footer - W stopce
index - Na stron ie głównej pod menu
index2 - Na stronie głównej pod wyszukiwarką
menucategory - W menu pod kategoriami
menumain - Wod menu na stronie głównej
site - Na stronie tekstowe

Podstawowe informacje na temat bloków reklamowych znajdą Państwo na:
http://strefaportali.pl/reklamy-co-i-jak,a119

Inne artykuły

W ostatnim czasie nasiliły się ataki spamerskie, nawał niechcianych wiadomości spowodował zaostrzenie polityki antyspamowej w firmach hostingowych przez co coraz więcej pożądanych wiadomości trafia do spamu.

Formularz kontaktowy zdawał się być nieodzownym elementem każdej strony ostatnio jednak pojaiwła się alternatywa

Dołożyliśmy starań by dodawanie reklam w skrypcie portalu ogłoszeniowego było możliwie jak najprostsze. 

Dzięki uproszczeniu dodawania miejsc reklamowych. W portalu regionalnym dodawanie ich jest już możliwie najprostsze. Więcej o nowym mechanizmie dodawania miejsc reklamowych już w krótce.

Przy artykułach warto dostosować to co pojawia się w meta danych w tym poradniku zajmiemy się wzorcami article_cat - lista artykułów i article - pojedynczy artykuł.

W systemie są już gotowe indywidualne meta_keywords, meta_description czy title dla każdej kategorii, ale co w wypadku gdy chcemy żeby pojawił się wybrany przez nas tekst?

Często pojawia się pytanie czy można zrobić tak, że inna reklama wyświetli się w kategorii motoryzacji inna w usługach, odpowiedź brzmi "można" i gdy jest to jedyny wymóg można to zrobić relatywnie łatwo