Radio Kraków

Jak importować firmy do Katalogu Firm


Katalog firm posiada funkcję importu tak aby łatwiej można było zastartować z portalem. Jednak wymaga on specjalnie przygotowanego pliku. Poniżej przedstawię garść informacji co trzeba zrobić.

Import firm opiera się na CRON'ie w związku z czym po załadowaniu pliku trzeba poczekać aż system go zacznie przetwarzać. Takie rozwiązanie pozwala wrzucić do systemu plik z kilkoma tysiącami firm i czekać aż się wgra.

Struktura pliku

W pliku pola powinny iść następująco:
NIP
REGON
nazwa
adres
kod
miasto
województwo
powiat
telefon
email
opis
kategoria

Pola mogą być puste

Przykład pliku:

"";"";"Strefaportali";"Targowa 23A";"08-304";"Jabłonna Lacka";"7";"";"607 441 430";"biuro@strefaportali.pl";"Strefa Portali";""


Eksport do csv

Czasem excel eksportuje do csv bez zachowania potrzebnych znaków. Aby temu zapobiec trzeba eksportować z użyciem makra.

1. Otwieramy plik csv

2. Naciskamy ALT + F11

3. W menu z lewej strony klikamy dwukrotnie na "Arkusz 1"

4. W oknie które się pojawi wklejamy poniższy kod:


Sub CSVFile()
Dim SrcRg As Range
 Dim CurrRow As Range
 Dim CurrCell As Range
 Dim CurrTextStr As String
 Dim ListSep As String
 Dim FName As Variant
 FName = Application.GetSaveAsFilename("", "CSV File (*.csv), *.csv")
 'Hardcoded value here for separator, change to Excel default by using the commented code:
ListSep = ";" 'Application.International(xlListSeparator)
  If Selection.Cells.Count > 1 Then
  Set SrcRg = Selection
  Else
  Set SrcRg = ActiveSheet.UsedRange
  End If
 Open FName For Output As #1
 For Each CurrRow In SrcRg.Rows
  CurrTextStr = iî
 For Each CurrCell In CurrRow.Cells
  If (CurrCell.Value = Null Or Len(CurrCell.Value) < 1) Then
  'Accomodate for NULL values, replaces with ""
  CurrTextStr = CurrTextStr & """""" & ListSep
  Else
  'Replace double quote with 2 double quotes for values:
  CurrTextStr = CurrTextStr & """" & Replace(CurrCell.Value, """", """""") & """" & ListSep
  End If
 Next
 While Right(CurrTextStr, 1) = ListSep
  CurrTextStr = Left(CurrTextStr, Len(CurrTextStr) - 1)
 Wend
 Print #1, CurrTextStr
 Next
 Close #1
 End Sub5. Naciskamy F5

6. wskazujemy gdzie ma zapisać plik i już jest gotowe

Kontakt

Telefon kontaktowy

+48 575 308 511

Adres mail

biuro@strefaportali.pl

Wyślij wiadomość
Test