Są możliwe dowolne modyfikacje portalu. Jeśli chcę Państwo abyśmy zmodyfikowali funkcjonalności. Potrzebujemy dokładny opis tego jak mają wyglądać funkcjonalności na tej podstawie tworzona jest wycena i harmonogram prac. Po zatwierdzeniu ceny i przystępujemy do prac.